“Pleegt een arts/chirurg moord als deze een orgaan verwijdert uit een lichaam dat (nog) niet gestorven is?”

Nieuwsbrief, zondag 30 juli 2017.

Het CBS meldde onlangs het volgende: ‘Het aantal personen dat expliciet géén toestemming tot orgaandonatie geeft is per 1 maart 2017 gestegen tot 1,71 miljoen, 152 duizend meer dan begin 2016. Op 1 maart 2017 waren ruim 6 miljoen mensen (12 jaar of ouder) geregistreerd in het donorregister, dat is 41% van de Nederlanders in die leeftijdsgroep. Van de geregistreerden gaf 28% (1,71 miljoen) geen toestemming voor orgaandonatie. Een jaar eerder waren dit nog 1,56 miljoen mensen.

Tussen 14 september en 31 december 2016 veranderden meer dan 240 duizend personen voor het laatst iets in het donorregister; dit waren nieuwe registraties of wijzigingen in een eerdere registratie. Dit is een relatief hoog aantal in vergelijking met voorgaande jaren. In september 2016 nam de Tweede Kamer een wijziging aan van de Wet op de Orgaandonatie. Het aantal (laatste) wijzigingen bedroeg in september 2016 meer dan 117 duizend, een jaar daarvoor waren dat in dezelfde maand minder dan 5 duizend.’ Einde citaat.

Bepaalt uzelf wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. De overheid stelt het economisch belang boven ethiek en gezondheid en geeft eenzijdige voorlichting aan ‘het volk’, waardoor u makkelijk een verkeerde beslissing neemt.

 

 

De vraag die gesteld kan worden is: “Bent u bereid uw organen af te staan als u weet dat u nog leeft, maar wel hersendood bent verklaard omdat uw lichaam (hersenen) niet meer reageert op bepaalde prikkels?

 

Bent u bereid om u zonder narcose open te laten snijden terwijl er een grote kans is dat u alles voelt en u vóór de operatie wellicht nog bij had kunnen komen?” Als deze vraag wordt gesteld dan zullen weinig mensen zich laten registreren en komen er in het medische circuit bijzonder weinig organen terecht. Duizenden mensen hebben zich op basis van de non informatieve campagnes met de beste bedoelingen laten registreren als orgaandonor.

De vraag is: wie is de eigenaar van uw lichaam? Lees het interview met cardioloog Pim van Lommel over dit onderwerp. Er is nog een ander aspect aan orgaandonatie, waaraan de medische wetenschap, overheid en samenleving voorbijgaat; de energetische/spirituele consequenties die verbonden zijn met orgaandonatie. Meer en meer gegevens worden bekend over alleen al het geheugen van het hart hoewel dit (nog) niet wetenschappelijk is.


“In het boek ‘Het geheugen van het hart’ verzamelde de Amerikaanse psycholoog Paul Pearsall de wonderlijkste verhalen over mensen die een ingrijpende persoonlijkheidsverandering ondergingen na een harttransplantatie. Het relaas van een vegetariër bijvoorbeeld, die het hart kreeg van een Spaanstalige man en daarna een voorliefde ontwikkelde voor gekruide kipvleugeltjes en op een cursus Spaans ging. De boodschap die Pearsall met zijn curieuze verhalen wil overbrengen is duidelijk: een hart is meer dan een pomp, een hart heeft een ‘geheugen’”. (bron: Trouw)

Bovenstaande in aanmerking nemende kunt u zich de volgende ethische vraag stellen: “Pleegt een arts/chirurg moord als deze een orgaan verwijdert uit een lichaam dat (nog) niet gestorven is?” Ook al wacht een ander lichaam op vervanging van een orgaan?

 

Activiteiten Bewustwording Ootmarsum

AGENDA RIVOS (Chris van Benthem) 
Cursussen/Natuurwandelingen Sept – Dec  2017

  Sept Okt Nov Dec
Spirituele Natuurwandeling Za  23/9Mosbeek9.00-12.00
(incl. klankschaal-
concert in natuur)
   Za 18/11Gravenbos9.00-12.00 Za 23/12Lichtvonk
Springendal9.00-12.00
         
Cursus 
‘De Weg van de Ziel’ deel 2
Start: donderdag
avond 14/9/2017:   om 19.30 uur in Hezingen
Data: 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10 en 19/10 in 2017 Ontdek jouw unieke zielspad en kom in balans met jezelf en de Aarde.  

Chris van Benthem, woonachtig in Oud – Ootmarsum en sinds zijn jeugd geïnteresseerd in de natuur en geboeid door haar verscheidenheid en schoonheid. Vanaf 1987 heeft hij zich verdiept in zingevingsvragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan en wat is mijn taak op Aarde?

Aanmelding en/of info bij: RIVOS Praktische Spiritualiteit
Chris van Benthem  06-13189115, www.rivos.eu, chrisvanbenthem@outlook.com

Lezing:                   Saint Germain over Alchemie

Saint Germain was bekend als ‘Wonderman van Europa’ en meester alchemist. Samen met andere zogenaamde opgevaren meesters behoort hij tot de Grote Witte Broederschap die de mensheid vooruit stuwt in haar spirituele ontwikkeling. Hij leert dat alchemie een exacte allesomvattende wetenschap is waarmee de diepste verlangens van ons hart vervuld kunnen worden.De lezing is gebaseerd op het gelijknamige boek waarin Saint Germain sleutels en gezichtspunten aanreikt. Het boek vraagt om voortdurende reflectie en bestudering ten einde de essentie van de boodschap te begrijpen en toe te passen.
De hoofdlijnen van de lezing zijn:
• Biografie van Saint Germain;
• Het schema van het Goddelijke Zelf;
• De interactie tussen macrokosmos/microkosmos;
• Het Maltezer kruis: symbool van de zaak der vrijheid.

Het boek: ‘Saint Germain over Alchemie’ is te koop tijdens de lezing. De entree is 5,- euro. Bij binnenkomst ontvangt u gratis naar keuze: “Het Violette Vuur” of “Scheppende Overvloed”.
Opgeven wordt op prijs gesteld: info@amethistpers.nl of info@heartofart.gallery.

Chris Uneputty, jurist, geeft de lezing; hij is de vertaler van het boek: Saint Germain over Alchemie: formules voor zelf transformatie.

Lokatie: HeartofArt Gallery, Oostwal 12, 7631 EJ Ootmarsum.Datum: zaterdag 12 augustus om 15.00 uur.
Entree: 5 euro.


Praktische Meditatie

Donderdag 31 augustus gaat het nieuwe jaar in voor de trainingen Praktische Meditatie! Wekelijks, van halfacht tot tien uur ’s avonds, worden lessen gegeven over het nut en de beoefening van mediteren.
Aan bod komen o.a.:
• Beheersing frequenties van hersengolven: alfa, bèta, delta en thèta
• Visualisatie, focus en concentratie
• Activatie van ongekende mogelijkheden
• Inleiding in toegepaste psychologie en gewenste gedrag verandering
• Objectieve waarneming en observatie
• Associatie en dissociatie technieken (in/uit je lichaam stappen)
• Inzichten in spirituele principes.

Dat we in een tijd van veranderingen leven is voor erg veel mensen duidelijk.
Veranderingen die door velen als verwarrend ervaren worden en kan leiden tot onrustgevoelens, onzekerheid en andere symptomen. Als individu zijn we vaak niet in staat om gebeurtenissen in de buitenwereld te veranderen; wat we kunnen veranderen is onze binnenwereld en hoe de gebeurtenissen om ons heen te verwerken en plaatsen. Het doel is om lekker in je vel te zitten, ongeacht wat er in de wereld om je heen gebeurt!
Mediteren kan iedereen met slechts een beetje doorzettingsvermogen en discipline. Het opent de deur naar mogelijkheden die voor velen onbekend en onbereikbaar zijn; er is geen kennis of vooropleiding vereist.
De meditatie avonden vinden wekelijks plaats op de donderdag, inschrijving geschiedt in principe voor een heel jaar.

De kosten bedragen 5 euro per avond inclusief koffie/thee.
Locatie:         HeartofArt Gallery, Oostwal 12, 7631 EJ Ootmarsum
Kosten: 5 euro per avond, inclusief thee/koffie
Aanvang:       donderdag 31 augustus, halfacht ’s avonds
Deelnemers:   maximaal 12
Opgeven:       info@heartofart.gallery

“Wat is ‘nu eigenlijk’ Spiritualiteit?”

Op de zondagmorgen worden er in de HeartofArt Galerie in Ootmarsum bijeenkomsten georganiseerd met als thema: “Wat is ‘nu eigenlijk’ Spiritualiteit?”
Informatie, zienswijzen, kennis en dialoog gaan samen tijdens deze ontspannen ontmoetingen:

Er is een denken en weten dat recht doet aan ieder levend wezen: mens, dier, plant en de planeet en alle leven verbindt. Dit inzicht kent geen onderscheid in ras, sekse, geloof, sociale en culturele verschillen; het is een proces waarin de mens ontdekt dat er een andere wereld bestaat naast die van de zintuigen; ; zien, horen, voelen, proeven en ruiken ofwel de ons bekende zintuigelijke wereld. Die andere onzichtbare wereld, de boven-zintuigelijke wereld valt niet te onderzoeken met de gebruikelijke 5 fysieke zintuigen.
Die andere wereld is mogelijk veel omvattender en omvangrijker dan dat we ons ook maar kunnen voorstellen! Dit te ontdekken en uit te vinden is onze spirituele queeste.

Echter, we leven nu in onze beperkte zintuigelijke wereld en het is de bedoeling dat we de weg terugvinden naar de Oorsprong en dat we die weg ook daadwerkelijk inslaan. Om dit te kunnen doen hebben we kennis, gezondheid, vrijheid en financiële onafhankelijkheid nodig met als belangrijke persoonlijke eigenschappen: zelfverantwoordelijkheid en moed. Spiritualiteit is het besef dat er een andere wereld te ontdekken valt en kennis het kompas is om de richting naar dat doel te bepalen en om op koers te blijven! Spiritualiteit zonder doel is doelloos. Ieder mens heeft alle gereedschappen in huis om dat doel te bereiken! Het is een kwestie van kiezen en doen!

De ‘poten’ op de grond, de kop in de wolken en op stap gaan om straks boven de zintuigelijke mist uit te kunnen kijken. Geloven, weten, in beweging komen en vervolgens zien! Wat is zien zonder te geloven?

Maar wat moet je geloven als je niet weet wat er te geloven valt?!

Dat is het Leidmotief tijdens deze bijeenkomsten. ‘Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, zijn kop wordt eraf gehakt’. Nou…dat valt reuze mee hoor! Spiritualiteit is geen ‘koppensneller maar meer een ‘levensversneller’!

Voor wie is het en wie kan zich aanmelden?

  • Families en vriendenclubs die eens een ander feestje willen
  • Buurtverenigingen
  • Bedrijfsbijeenkomsten
  • Mensen die vermoeden dat er meer is tussen hemel en aarde
  • Iedereen die een beetje moed en durf heeft
  • Zoekers naar zingeving
  • Medemensen zoals U!

Als je doet wat je altijd al gedaan hebt zul je krijgen wat je altijd al kreeg! Doe eens anders en steek die kop boven het maaiveld uit! 

Tijdstip: Zondagmorgen om 11.00 uur
Groepsgrootte: max. 20 personen
Duur: 2 x 45 minuten
Kosten: €  10,– per persoon, inclusief koffie/thee, appeltaart
Lokatie: Galerie aan de Oostwal 12, 7631 EJ Ootmarsum

Overleg en opgeven: 0653 222 944 of info@heartofart.gallery

Bezoek de Webwinkel

Missie van HeartofArt Gallery Voeding, veiligheid, zekerheid, saamhorigheid, waardering, zelf- verwerkelijking en transcendentie zijn essentieel voor ons als mens. Een gezond lijf, heldere geest, vrijheid van expressie en financiële onafhankelijkheid zijn voorwaarden voor spirituele groei en ont-wikkeling om te (her)ont-dekken dat we mede-Scheppers zijn.
FREEDOM, IS THE FREEDOM TO CREATE
Gezondheid is, in eerste instantie, uw eigen verantwoordelijkheid.

Geschreven door: Frederick Hulsink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *