Awaken the Giant within

Nieuwsbrief, zondag 13 augustus 2017.

Op jonge leeftijd (32), begin negentiger jaren, schrijft Anthony Robbins het boek Awaken the Giant within. Het bleek een klassieker te zijn: een tijdloos boek, vooruitziend en waar generatie na generatie wat aan heeft. Voor degenen die Anthony (of Tony) Robbins niet kennen: hij is een 1e klas coach, inspirator, maar zeker geen goeroe, zoals hij zelf zegt. Door zijn seminars met inmiddels 4 miljoen bezoekers, audio’ s en video’ s heeft hij meer dan 50 miljoen mensen bereikt in zo’n 100 landen.

Hij coacht de eigenaren van topbedrijven in de gehele wereld, maar doet middels zijn eigen bedrijven en investeringen ook wat hij anderen leert; namelijk succesvol zijn! Behalve dat Tony een topzakenman en coach is, is hij ook filantroop.

Hij is niet vergeten dat toen hij 11 jaar oud was hun gezin werd ondersteund met voedsel. Toen besloot hij dat ook te doen als hij rijk was…, hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Door zijn partnership met Feeding America heeft hij de laatste 2 jaar ongeveer 250 miljoen maaltijden verstrekt aan mensen die dakloos zijn en/of hun eigen eten niet kunnen betalen. Tegen 2025 wil hij een miljard maaltijden hebben gegeven.


 

Hij heeft tevens in meer dan 1500 scholen, 700 gevangenissen e.d. programma’s opgestart om kinderen en volwassenenonderwijs te geven over persoonlijke ontwikkeling. In India financiert hij een programma om 250.000 kinderen dagelijks van vers water te voorzien.

 

 

Het gebrek hieraan is de nr. 1 reden dat vele kinderen het niet redden in India. Hij doet nog veel meer prachtige dingen om terug te geven aan de maatschappij en de gigant in anderen te laten ontwaken.Wat is er zo bijzonder aan Tony Robbins? Zoals hij het zelf verwoordt: “Ik vroeg me op jonge leeftijd al af: hoe is het mogelijk dat mensen met nederige beginselen en deplorabele achtergronden er desondanks in slagen om een leven te creëren dat ons allemaal inspireert? Omgekeerd, hoe kan het dat velen die geboren zijn in een bevoorrechte omgeving, met alle hulpmiddelen voor succes binnen handbereik, uiteindelijk dik, gefrustreerd en vaak chemisch verslaafd eindigen?”

Hij vond de antwoorden op bovenstaande vragen en nu, 35 jaar later, heeft hij inmiddels miljoenen mensen geholpen te krijgen waar zij naar zochten: financieel succes, geluk, een goed huwelijk, een prachtig gezin, een geweldige baan, een schitterend bedrijf, etc. etc.

Zijn tientallen jaren ervaring staan in het boek Stap in je grootsheid: een bijbel die leest als een jongensroman.

Stap in je grootsheid. Hoe je onmiddellijk je mentale, emotionele, fysieke en financiële bestemming in eigen handen kunt nemen!

Auteur: Anthony Robbins € 49,50

 

 


Activiteiten Bewustwording Ootmarsum

AGENDA RIVOS (Chris van Benthem) 
Cursussen/Natuurwandelingen Sept – Dec  2017

Sept Okt Nov Dec
Spirituele Natuurwandeling Za  23/9Mosbeek9.00-12.00
(incl. klankschaal-
concert in natuur)
 Za 18/11Gravenbos9.00-12.00 Za 23/12Lichtvonk
Springendal9.00-12.00
Cursus 
‘De Weg van de Ziel’ deel 2
Start: donderdag
avond 14/9/2017:   om 19.30 uur in Hezingen
Data: 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10 en 19/10 in 2017 Ontdek jouw unieke zielspad en kom in balans met jezelf en de Aarde.

Chris van Benthem, woonachtig in Oud – Ootmarsum en sinds zijn jeugd geïnteresseerd in de natuur en geboeid door haar verscheidenheid en schoonheid. Vanaf 1987 heeft hij zich verdiept in zingevingsvragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan en wat is mijn taak op Aarde?

Aanmelding en/of info bij: RIVOS Praktische Spiritualiteit 
Chris van Benthem  06-13189115, www.rivos.eu,chrisvanbenthem@outlook.com

Onderweg naar een nieuwe wereld

Op 22 Augustus start Bennie oude Elberink (63) uit Oldenzaal een voettocht van 350 km van Oldenzaal naar het Binnenhof in Den Haag. Niet om te demonstreren maar omdat
hij zich ernstig zorgen maakt over de situatie in ons land en in de wereld.

Onderstaand een samenvatting van de brief die hij wil afgeven op het Binnenhof.

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlogsgeweld en onderdrukking. Een toenemende verharding en intolerantie maakt dat vele Nederlanders zich niet langer op hun gemak voelen. Het is niet gemakkelijk bestuurder te zijn en het alle burgers naar de zin te maken. We hebben allemaal onze eigen waarheid en mening en in ons land zijn er veel partijen en al die partijen hebben ook een eigen waarheid. Daarom is het zo moeilijk om tot een compromis te komen. Zet het eigen ego aan de kant en luister naar de ander en sluit niemand uit. Geef het landsbelang voorrang boven eigenbelang want u bent gekozen haar burgers te dienen.

Het helpt niet; de vinger wijzen naar overheden en regeringen. Wij allen, burgers en overheid dienen ons gedrag te veranderen en dat vraagt inspanningen en offers. Maar ik vraag U, de machthebbers die ons vertegenwoordigen: reik elkaar de hand en werk SAMEN aan een NIEUWE WERELD waarin wij allen in vrede en harmonie leven. Dat te bereiken is de reden waarom ik deze voettocht maak.
Is getekend:
Bennie oude Engberink

Bennie bereiken: www.vrijalseenvogel.nl, bennieoudeengberink@outlook.com, 06 – 573 28 274

Praktische Meditatie

Donderdag 7 september gaat het nieuwe jaar in voor de trainingen Praktische Meditatie! Wekelijks, van halfacht tot tien uur ’s avonds, worden lessen gegeven over het nut en de beoefening van mediteren.

Aan bod komen o.a.:
 • Beheersing frequenties van hersengolven: alfa, bèta, delta en thèta
 • Visualisatie, focus en concentratie
 • Activatie van ongekende mogelijkheden
 • Inleiding in toegepaste psychologie en gewenste gedrag verandering
 • Objectieve waarneming en observatie
 • Associatie en dissociatie technieken (in/uit je lichaam stappen)
 • Inzichten in spirituele principes

Dat we in een tijd van veranderingen leven is voor erg veel mensen duidelijk. Veranderingen die door velen als verwarrend ervaren worden en kan leiden tot onrustgevoelens, onzekerheid en andere symptomen. Als individu zijn we vaak niet in staat om gebeurtenissen in de buitenwereld te veranderen; wat we kunnen veranderen is onze binnenwereld en hoe de gebeurtenissen om ons heen te verwerken en plaatsen. Het doel is om lekker in je vel te zitten, ongeacht wat er in de wereld om je heen gebeurt!

Mediteren kan iedereen met slechts een beetje kennis, doorzettingsvermogen en discipline. Het opent de deur naar mogelijkheden die voor velen onbekend en onbereikbaar zijn; er is geen kennis of vooropleiding vereist.

De meditatie avonden vinden wekelijks plaats op de donderdag, inschrijving geschiedt in principe voor een heel jaar. De kosten bedragen 5 euro per avond inclusief koffie/thee.

Locatie:         HeartofArt Gallery, Oostwal 12, 7631 EJ Ootmarsum
Kosten:         5 euro per avond, inclusief thee/koffie
Aanvang:       donderdag 7 september, halfacht ’s avonds
Deelnemers:   maximaal 12
Opgeven:       info@heartofart.gallery

“Wat is ‘nu eigenlijk’ Spiritualiteit?”

Op de zondagmorgen worden er in de HeartofArt Galerie in Ootmarsum bijeenkomsten georganiseerd met als thema: “Wat is ‘nu eigenlijk’ Spiritualiteit?”
Informatie, zienswijzen, kennis en dialoog gaan samen tijdens deze ontspannen ontmoetingen:

Er is een denken en weten dat recht doet aan ieder levend wezen: mens, dier, plant en de planeet en alle leven verbindt. Dit inzicht kent geen onderscheid in ras, sekse, geloof, sociale en culturele verschillen; het is een proces waarin de mens ontdekt dat er een andere wereld bestaat naast die van de zintuigen; ; zien, horen, voelen, proeven en ruiken ofwel de ons bekende zintuigelijke wereld. Die andere onzichtbare wereld, de boven-zintuigelijke wereld valt niet te onderzoeken met de gebruikelijke 5 fysieke zintuigen.
Die andere wereld is mogelijk veel omvattender en omvangrijker dan dat we ons ook maar kunnen voorstellen! Dit te ontdekken en uit te vinden is onze spirituele queeste.

Echter, we leven nu in onze beperkte zintuigelijke wereld en het is de bedoeling dat we de weg terugvinden naar de Oorsprong en dat we die weg ook daadwerkelijk inslaan. Om dit te kunnen doen hebben we kennis, gezondheid, vrijheid en financiële onafhankelijkheid nodig met als belangrijke persoonlijke eigenschappen: zelfverantwoordelijkheid en moed. Spiritualiteit is het besef dat er een andere wereld te ontdekken valt en kennis het kompas is om de richting naar dat doel te bepalen en om op koers te blijven! Spiritualiteit zonder doel is doelloos. Ieder mens heeft alle gereedschappen in huis om dat doel te bereiken! Het is een kwestie van kiezen en doen!

De ‘poten’ op de grond, de kop in de wolken en op stap gaan om straks boven de zintuigelijke mist uit te kunnen kijken. Geloven, weten, in beweging komen en vervolgens zien! Wat is zien zonder te geloven?

Maar wat moet je geloven als je niet weet wat er te geloven valt?!

Dat is het Leidmotief tijdens deze bijeenkomsten. ‘Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, zijn kop wordt eraf gehakt’. Nou…dat valt reuze mee hoor! Spiritualiteit is geen ‘koppensneller maar meer een ‘levensversneller’!

Voor wie is het en wie kan zich aanmelden?

 • Families en vriendenclubs die eens een ander feestje willen
 • Buurtverenigingen
 • Bedrijfsbijeenkomsten
 • Mensen die vermoeden dat er meer is tussen hemel en aarde
 • Iedereen die een beetje moed en durf heeft
 • Zoekers naar zingeving
 • Medemensen zoals U!

Als je doet wat je altijd al gedaan hebt zul je krijgen wat je altijd al kreeg! Doe eens anders en steek die kop boven het maaiveld uit! 

Tijdstip: Zondagmorgen om 11.00 uur
Groepsgrootte: max. 20 personen
Duur: 2 x 45 minuten
Kosten: €  10,– per persoon, inclusief koffie/thee, appeltaart
Lokatie: Galerie aan de Oostwal 12, 7631 EJ Ootmarsum

Overleg en opgeven: 0653 222 944 of info@heartofart.gallery

Bezoek de Webwinkel

Missie van HeartofArt Gallery Voeding, veiligheid, zekerheid, saamhorigheid, waardering, zelf- verwerkelijking en transcendentie zijn essentieel voor ons als mens. Een gezond lijf, heldere geest, vrijheid van expressie en financiële onafhankelijkheid zijn voorwaarden voor spirituele groei en ont-wikkeling om te (her)ont-dekken dat we mede-Scheppers zijn.
FREEDOM, IS THE FREEDOM TO CREATE
Gezondheid is, in eerste instantie, uw eigen verantwoordelijkheid.

Geschreven door: Frederick Hulsink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *