Een rondleiding in het hiernamaals!

Nieuwsbrief, zondag 20 augustus 2017.

Hoe zou het zijn om dood (geweest) te zijn en er hier op aarde iets over te kunnen vertellen? Hoe zou het zijn om op je eigen begrafenis aanwezig te zijn en achter de rouwkoets aan te lopen? Je zou het fantasie kunnen noemen hierover te filosoferen maar degenen die hier iets over kunnen vertellen zijn de mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt en het dus kunnen navertellen. Hoe bizar dit ook moge klinken!

Vele boeken zijn over dit onderwerp geschreven door mensen die zelf een ‘BDE’ (Bijna Dood Ervaring) hebben gehad. Deze boeken hebben miljoenen mensen geprikkeld en aan het denken gezet. Er zijn weinig boeken waarin de verhalen van BDE’ ers tot de essentie zijn terug gebracht en waarin duidelijk gemaakt wordt wat het precies inhoudt. Zeker voor hen die onbekend zijn met BDE en voor wie en nieuwe wereld ontvouwt en gaan zien door de ogen van een BDE’ er. Er verandert heel wat als je een BDE hebt ervaren.

 

Een boek hierover is recentelijk verschenen: Het geschenk van bijna-doodervaringen.
‘Wat gebeurt er nu precies tijdens een bijna-doodervaring? Dr. Jeffrey Long en zijn vrouw Jody hebben de grootste verzameling openbaar toegankelijke BDEverslagen ter wereld.

 

Inmiddels hebben ze al meer dan vierduizend BDE verslagen in meer dan twintig verschillende talen verzameld. Zij hebben gemerkt dat overal ter wereld dezelfde basiselementen terugkomen: of het nu een BDE van een hindoe, een moslim of een christen is.

 

Dezelfde basiselementen zie je allemaal terug: de uittredingsbeleving, tunnelervaring, gevoelens van vrede, lichtwezens, een ‘life review’ of het overzicht van het voorbije en geleefde leven, de tegenzin om terug te keren en de transformatie na de BDE. De essentie van een doodservaring is voor alle mensen hetzelfde ongeacht de achtergronden. Bijna-doodervaringen geven aan dat we op aarde in totaal verschillende werelden kunnen leven maar dat we deze belangrijke spirituele ervaring met elkaar delen. Verbazingwekkend is het te bedenken dat de wonderbaarlijke, boven zintuigelijke werkelijkheid, die door BDE’ers wordt beschreven, ons ware thuis is; ongeacht onze culturele achtergronden.

Veel mensen kennen wel iemand die ooit een BDE heeft gehad. Zo’n twaalf tot achttien procent van de mensen die bijna zijn gestorven heeft een BDE. Cardioloog Pim van Lommel onderzoekt al meer dan 20 jaar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd en schreef hierover het boek Eindeloos bewustzijn waarvan inmiddels meer dan 125.000 exemplaren zijn verkocht. Een belangrijke auteur is de helderziende Jozef Rulof (1898-1952), een Nederlands medium, schrijver, schilder, genezer en spreker. Hij schreef zevenentwintig boeken over de organisatie en de vrijwel onvoorstelbare hiërarchieën van het hiernamaals.

 

 

Dinsdagavond 3 oktober geeft Hans Roesink een lezing over Juzof Rulof en over het boek: “Een blik in het Hiernamaals”. Een boek waarin de schrijver de lezer meeneemt naar het ‘afterlife’ en een uitgebreide rondleiding geeft in de wereld die we straks weer als de onze mogen beschouwen! Informatie en kennis die niet alleen maar interessant is maar ook een idee geven waar onze geliefden: partners, ouders, kinderen, vrienden en kennissen die al zijn teruggegaan nu vertoeven!

Een lezing door een bekende auteur van boeken over het onderwerp, Bijna Dood Ervaringen, volgt; gesprekken hierover zijn gaande. Data en overige informatie zult u hieronder aantreffen en volgen spoedig.

 

Activiteiten Bewustwording Ootmarsum

AGENDA RIVOS (Chris van Benthem) 
Cursussen/Natuurwandelingen Sept – Dec  2017

Sept Okt Nov Dec
Spirituele Natuurwandeling Za  23/9Mosbeek9.00-12.00
(incl. klankschaal-
concert in natuur)
 Za 18/11Gravenbos9.00-12.00 Za 23/12Lichtvonk
Springendal9.00-12.00
Cursus 
‘De Weg van de Ziel’ deel 2
Start: donderdag
avond 14/9/2017:   om 19.30 uur in Hezingen
Data: 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10 en 19/10 in 2017 Ontdek jouw unieke zielspad en kom in balans met jezelf en de Aarde.

Chris van Benthem, woonachtig in Oud – Ootmarsum en sinds zijn jeugd geïnteresseerd in de natuur en geboeid door haar verscheidenheid en schoonheid. Vanaf 1987 heeft hij zich verdiept in zingevingsvragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan en wat is mijn taak op Aarde?

Aanmelding en/of info bij: RIVOS Praktische Spiritualiteit 
Chris van Benthem  06-13189115, www.rivos.eu,chrisvanbenthem@outlook.com

Onderweg naar een nieuwe wereldOp 22 Augustus start Bennie oude Elberink (63) uit Oldenzaal een voettocht van 350 km van Oldenzaal naar het Binnenhof in Den Haag. Niet om te demonstreren maar omdat
hij zich ernstig zorgen maakt over de situatie in ons land en in de wereld.

Onderstaand een samenvatting van de brief die hij wil afgeven op het Binnenhof.

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlogsgeweld en onderdrukking. Een toenemende verharding en intolerantie maakt dat vele Nederlanders zich niet langer op hun gemak voelen. Het is niet gemakkelijk bestuurder te zijn en het alle burgers naar de zin te maken. We hebben allemaal onze eigen waarheid en mening en in ons land zijn er veel partijen en al die partijen hebben ook een eigen waarheid. Daarom is het zo moeilijk om tot een compromis te komen. Zet het eigen ego aan de kant en luister naar de ander en sluit niemand uit. Geef het landsbelang voorrang boven eigenbelang want u bent gekozen haar burgers te dienen.

Het helpt niet; de vinger wijzen naar overheden en regeringen. Wij allen, burgers en overheid dienen ons gedrag te veranderen en dat vraagt inspanningen en offers. Maar ik vraag U, de machthebbers die ons vertegenwoordigen: reik elkaar de hand en werk SAMEN aan een NIEUWE WERELD waarin wij allen in vrede en harmonie leven. Dat te bereiken is de reden waarom ik deze voettocht maak.
Is getekend:
Bennie oude Engberink

Bennie bereiken: www.vrijalseenvogel.nlbennieoudeengberink@outlook.com, 06 – 573 28 274

Praktische Meditatie

Donderdag 7 september gaat het nieuwe jaar in voor de trainingen Praktische Meditatie! Wekelijks, van halfacht tot tien uur ’s avonds, worden lessen gegeven over het nut en de beoefening van mediteren.

Aan bod komen o.a.:
 • Beheersing frequenties van hersengolven: alfa, bèta, delta en thèta
 • Visualisatie, focus en concentratie
 • Activatie van ongekende mogelijkheden
 • Inleiding in toegepaste psychologie en gewenste gedrag verandering
 • Objectieve waarneming en observatie
 • Associatie en dissociatie technieken (in/uit je lichaam stappen)
 • Inzichten in spirituele principes

Dat we in een tijd van veranderingen leven is voor erg veel mensen duidelijk. Veranderingen die door velen als verwarrend ervaren worden en kan leiden tot onrustgevoelens, onzekerheid en andere symptomen. Als individu zijn we vaak niet in staat om gebeurtenissen in de buitenwereld te veranderen; wat we kunnen veranderen is onze binnenwereld en hoe de gebeurtenissen om ons heen te verwerken en plaatsen. Het doel is om lekker in je vel te zitten, ongeacht wat er in de wereld om je heen gebeurt!

Mediteren kan iedereen met slechts een beetje kennis, doorzettingsvermogen en discipline. Het opent de deur naar mogelijkheden die voor velen onbekend en onbereikbaar zijn; er is geen kennis of vooropleiding vereist.

De meditatie avonden vinden wekelijks plaats op de donderdag, inschrijving geschiedt in principe voor een heel jaar. De kosten bedragen 5 euro per avond inclusief koffie/thee.

Locatie:         HeartofArt Gallery, Oostwal 12, 7631 EJ Ootmarsum
Kosten:         5 euro per avond, inclusief thee/koffie
Aanvang:       donderdag 7 september, halfacht ’s avonds
Deelnemers:   maximaal 12
Opgeven:       info@heartofart.gallery

“Wat is ‘nu eigenlijk’ Spiritualiteit?”

Op de zondagmorgen worden er in de HeartofArt Galerie in Ootmarsum bijeenkomsten georganiseerd met als thema: “Wat is ‘nu eigenlijk’ Spiritualiteit?”
Informatie, zienswijzen, kennis en dialoog gaan samen tijdens deze ontspannen ontmoetingen:

Er is een denken en weten dat recht doet aan ieder levend wezen: mens, dier, plant en de planeet en alle leven verbindt. Dit inzicht kent geen onderscheid in ras, sekse, geloof, sociale en culturele verschillen; het is een proces waarin de mens ontdekt dat er een andere wereld bestaat naast die van de zintuigen; ; zien, horen, voelen, proeven en ruiken ofwel de ons bekende zintuigelijke wereld. Die andere onzichtbare wereld, de boven-zintuigelijke wereld valt niet te onderzoeken met de gebruikelijke 5 fysieke zintuigen.
Die andere wereld is mogelijk veel omvattender en omvangrijker dan dat we ons ook maar kunnen voorstellen! Dit te ontdekken en uit te vinden is onze spirituele queeste.

Echter, we leven nu in onze beperkte zintuigelijke wereld en het is de bedoeling dat we de weg terugvinden naar de Oorsprong en dat we die weg ook daadwerkelijk inslaan. Om dit te kunnen doen hebben we kennis, gezondheid, vrijheid en financiële onafhankelijkheid nodig met als belangrijke persoonlijke eigenschappen: zelfverantwoordelijkheid en moed. Spiritualiteit is het besef dat er een andere wereld te ontdekken valt en kennis het kompas is om de richting naar dat doel te bepalen en om op koers te blijven! Spiritualiteit zonder doel is doelloos. Ieder mens heeft alle gereedschappen in huis om dat doel te bereiken! Het is een kwestie van kiezen en doen!

De ‘poten’ op de grond, de kop in de wolken en op stap gaan om straks boven de zintuigelijke mist uit te kunnen kijken. Geloven, weten, in beweging komen en vervolgens zien! Wat is zien zonder te geloven?

Maar wat moet je geloven als je niet weet wat er te geloven valt?!

Dat is het Leidmotief tijdens deze bijeenkomsten. ‘Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, zijn kop wordt eraf gehakt’. Nou…dat valt reuze mee hoor! Spiritualiteit is geen ‘koppensneller maar meer een ‘levensversneller’!

Voor wie is het en wie kan zich aanmelden?

 • Families en vriendenclubs die eens een ander feestje willen
 • Buurtverenigingen
 • Bedrijfsbijeenkomsten
 • Mensen die vermoeden dat er meer is tussen hemel en aarde
 • Iedereen die een beetje moed en durf heeft
 • Zoekers naar zingeving
 • Medemensen zoals U!

Als je doet wat je altijd al gedaan hebt zul je krijgen wat je altijd al kreeg! Doe eens anders en steek die kop boven het maaiveld uit! 

Tijdstip: Zondagmorgen om 11.00 uur
Groepsgrootte: max. 20 personen
Duur: 2 x 45 minuten
Kosten: €  10,– per persoon, inclusief koffie/thee, appeltaart
Lokatie: Galerie aan de Oostwal 12, 7631 EJ Ootmarsum

Overleg en opgeven: 0653 222 944 of info@heartofart.gallery

Bezoek de Webwinkel

Missie van HeartofArt Gallery Voeding, veiligheid, zekerheid, saamhorigheid, waardering, zelf- verwerkelijking en transcendentie zijn essentieel voor ons als mens. Een gezond lijf, heldere geest, vrijheid van expressie en financiële onafhankelijkheid zijn voorwaarden voor spirituele groei en ont-wikkeling om te (her)ont-dekken dat we mede-Scheppers zijn.
FREEDOM, IS THE FREEDOM TO CREATE
Gezondheid is, in eerste instantie, uw eigen verantwoordelijkheid.

Geschreven door: Frederick Hulsink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *