Kerstmis, en dan..!? Een Kerstverhaal

Nieuwsbrief, zondag 24 december 2017

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

Ruim 2000 jaar geleden is op 25 december het Jezuskind geboren uit een maagdelijke moeder en van een vader, Josef, die zijn vrouw, niet ‘gekend’ heeft. Een maagdelijke geboorte was eigenlijk ook weer niet zo bijzonder want grote namen als Gautama Boeddha, Sri Krishna, Osiris, Zoroaster, Hercules, Pythagoras en Plato en anderen zijn voortgekomen uit maagdelijke concepties!
Een andere overeenkomst van deze illustere figuren is dat ze geboren zijn op 25 december, inclusief Horus, Mithra, Adonis en Dionysius. Die datum valt direct na de zonnewende van 21 december; het moment dat de dagen weer lengen en er in mystieke zin sprake is van de (weder)geboorte van het (Zon)licht.

Door Jezus, en de anderen, uit een maagdelijke moeder geboren te laten worden zijn dezen tevens tot een goddelijke status verheven en ambassadeurs geworden van een Zon-God of Zoon van God. Een status die een normale sterveling nooit behalen zal.

In het jaar 325 AD vindt er een concilie plaats in Nicea, (een stad in Turkije die nu Iznik heet) en waar paus en bisschoppen van de toenmalige primitieve kerk samenkomen. Tot dat jaar 325 is er van een verenigde Christelijke kerk geen sprake en tijdens dat concilie wordt o.a. vastgelegd dat Jezus de Enig Geboren Zoon van God is en
dat Maria’s maagdelijkheid, Onbevlekte Ontvangenis, een feit is. Van alle 12 apostelen worden alleen de evangeliën (ooggetuige verslagen) van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes overgenomen, met de nodige aanpassingen en interpretaties.

Evangeliën die pas na het jaar 80 AD geschreven zijn door anderen dan de apostelen zelf omdat de meeste van hen van eenvoudige komaf zijn en niet kunnen lezen of schrijven. Paulus en Thomas worden niet meegenomen in de leer hoewel het Evangelie van Thomas, gevonden in 1945 (Nag Hammadi) wel een heel bijzonder verhaal te vertellen heeft.

In het jaar 553 is er weer een concilie, nu in Constantinopel, en inmiddels is door een fusie met Rome de Rooms Katholieke Kerk ontstaan. De kerkwetten worden in dogma’s vastgelegd en velen die daar een probleem mee hebben; honderdduizenden (miljoenen?) laten in de loop van de komende eeuwen het leven.

Is het vreemd dat na duizenden jaren die vrede nog steeds niet komen wil en dat we er als mensheid maar niet in slagen om in vrede en liefde naast elkaar te leven? Hoe zit het met onze kerkleiders en politici die er maar niet in slagen om ons vredelievend te maken? Geven ze het foute voorbeeld of blijven we per definitie foutieve leiders kiezen? Of spelen we zelf ook een rol in dit drama?
Als Jezus op de normale manier verwekt is dan plaatst hem dat op het niveau van ons als mens en wordt hij daarmee uit de onbereikbare hoek gehaald waar kerken hem honderden jaren in gehouden hebben; hij wordt daarmee een mens onder de mensen; een mensenzoon!

Dat hij door studie en ontwikkeling uiteindelijk de Opgevaren Goddelijke Staat bereikt, is het Licht dat Hij op de wereld heeft willen laten schijnen. Immers, wat Hij heeft bereikt als mens, dat is voor ons toch ook haalbaar en moeten wij toch ook kunnen?

Kijkt u de komende dagen nog eens in de ogen van die Jezus baby en vraag u eens wat uw rol is in dit leven op deze planeet? Met Hem als voorbeeld moet het U toch ook lukken om de Zon te laten schijnen en de Geboorte en het Licht te vieren als mensen Zoon- of Dochter en als Ontwaakt Mens!

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

Een zalig kerstfeest en een gezegend wakker nieuwjaar gewenst.


Activiteiten Bewustwording Ootmarsum

CURSUS DE WEG VAN DE ZIEL

CURSUS IN SPIRITUALITEIT
INHOUD CURSUS:
1. Wat is Spiritualiteit?
Je eigen innerlijke ervaringen
Spirituele Meesters: Mandela, Gandhi, Jezus en Boeddha
In vreugde leren luisteren naar je hart.
2. Je bent meer dan je lichaam:
Aura of Energieveld: Hoe ziet je aura eruit?
Opsporen/voelen van je energieveld
Chakra’s: 7 energiepunten in je lichaam
Opsporen/voelen chakra’s (+ meditatie) 

3. De Hemel en andere dimensies: Is er contact met onze overledenen mogelijk?
Hoe kunnen we andere dimensies gaan ervaren?
De boodschap van Bijna-Dood-Ervaringen

   Jouw beschermengel  (+ meditatie)

4. De Aarde als leerschool: Wat is karma?     
Wat mag ik in mijn leven leren loslaten? (+ meditatie)
De Kosmische Wetten

5. Het Grotere Plaatje: Bewustzijnsontwikkeling op aarde
De weg van ego naar Hart ( +meditatie)

6. Jouw Zielsplan: 
Ontdek je zielsplan
Leren leven vanuit hart en ziel (+ meditatie)

WERKWIJZE
Tijdens deze basiscursus kun je leren om bewust in verbinding te komen met je eigen innerlijk. Daarbij is er ruimte voor de uitwisseling van ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:
– meditatie
– muziek
– gedichten/teksten
– natuurbeleving

•    Start cursus: donderdagavond 8 februari 2018 om 19.30 uur in Hezingen
•    6 donderdagavonden van 19.30 – 21.30 uur
•    Data: 8/2, 15/2, 22/2, 8/3, 15/3 en 22/3 in 2018
•    Kosten cursus: € 125,-
•    Cursuskosten zijn incl. koffie/thee
•    Cursuslocatie in oud Twents oerland.
•    Vrijblijvende proefles in de vorm van Spirituele Natuurwandeling:    zaterdagmorgen  20 januari in het Springendal bij Ootmarsum: start 9.00 uur

Info/aanmelding: Chris van Benthem Tel. : 06-13189115 Email: chrisvanbenthem@outlook.com Site: www.rivos.eu


“Wat is dat nu eigenlijk: Spiritualiteit?”

Op de zondagmorgen worden er in de HeartofArt Galerie in Ootmarsum bijeenkomsten georganiseerd met als thema: “Wat is dat nu eigenlijk: Spiritualiteit?” Informatie, zienswijzen, kennis en dialoog gaan samen tijdens deze ontspannen en gezellige “ont-moetingen”.

Er is een denken en weten dat recht doet aan ieder levend wezen: mens, dier, plant en planeet en alle leven verbindt. Voor dit inzicht is er geen onderscheid in ras, sekse, geloof, sociale en culturele verschillen. Het is een proces waarin de mens ontdekt dat er een wereld bestaat naast die van de bekende zintuigen; zien, horen, voelen, proeven en ruiken ofwel de zintuigelijke wereld. Die andere onzichtbare wereld, de boven-zintuigelijke wereld valt niet te onderzoeken met de genoemde 5 fysieke zintuigen. Die andere wereld is veel omvattender en omvangrijker dan dat we ons ook maar kunnen voorstellen! Dit te ontdekken en te onderzoeken is de spirituele queeste van de mens.

We leven nu in onze beperkte zintuigelijke wereld en het is de bedoeling dat we de weg terugvinden naar onze Oorsprong en dat we die weg ook daadwerkelijk inslaan. Om dit te kunnen doen hebben we kennis, gezondheid, vrijheid en financiële onafhankelijkheid nodig met als belangrijke persoonlijke eigenschappen: zelf – verantwoordelijkheid en moed.
Spiritualiteit is het besef dat er een andere wereld te ontdekken valt en dat kennis het kompas is om de richting naar dat doel te bepalen en om op koers te blijven! Spiritualiteit (het leven?) zonder doel is doel-loos. Ieder mens heeft alle gereedschappen in huis om dat doel te bereiken! Het is een kwestie van kiezen en doen!

De ‘poten’ op de grond, de kop in de wolken en op stap gaan om straks boven de zintuigelijke mist uit te kunnen kijken. Geloven, weten, in beweging komen en vervolgens zien! Wat is zien zonder te geloven?

Maar wat moet je geloven als je niet weet wat er te geloven valt?! Dat is het Leidmotief tijdens deze bijeenkomsten.

Tijdstip: Zondagmorgen om 11.00 uur
Groepsgrootte: max. 20 personen
Duur: 2 x 45 minuten
Kosten: € 10,– per persoon, inclusief koffie/thee, appeltaart
Locatie: Galerie aan de Oostwal 12, 7631 EJ Ootmarsum
Vooraf opgeven of aanmelden noodzakelijk: 0653 222 944 of info@heartofart.gallery

Missie van HeartofArt Gallery
Voeding, veiligheid, zekerheid, saamhorigheid, waardering, zelf- verwerkelijking en transcendentie zijn essentieel voor ons als mens. Een gezond lijf, heldere geest, vrijheid van expressie en financiële onafhankelijkheid zijn voorwaarden voor spirituele groei en ont-wikkeling om te (her)ont-dekken dat we mede-Scheppers zijn.
FREEDOM, IS THE FREEDOM TO CREATE

BEZOEK DE WEBWINKEL
Gezondheid is, in eerste instantie, uw eigen verantwoordelijkheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *