LEZINGEN, WORKSHOPS, TRAININGEN

Tribute brengt kennis naar U toe die recht doet aan uw Menszijn. In de wetenschap dat we als ziel elkaars gelijken zijn; met respect voor onze menselijke verschillen.

 

Lezingen die geweest zijn:
dinsdag 18 april 2017

‘Baas in eigen Bank, voor welvaart en welzijn’
• Waarom leven veel mensen in een tekort en in onvrede?
• Wie bepaalt de geldstromen?
• Hoe werkt het bankensysteem?
• Volg het spoor van geld en arriveer bij oorzaken en waarheden die bijna    onwerkelijk zijn!

Ronald Bernard zal tijdens deze boeiende lezing laten zien, waarom veel mensen in een tekort en onvrede leven. Het spoor van geld volgend, komen we bij oorzaken en een waarheid die tegen het onwerkelijke aanligt. Wie de geldstromen beheerst, bepaalt veel. Als u begrijpt hoe het banken-systeem werkt, dan kunnen we het ook positief veranderen. Ronald gaat uitleggen hoe we deze verandering kunnen bewerkstelligen.

Het geeft uitzicht op een gezonde economie en rechtvaardige samenleving in 5 jaar tijd. Kortom, echte veranderingen, voorspoed en welzijn voor iedere deelnemer. De Blije B is een coöperatieve pro-life fairtrade bank i.o. reeds actief in meerdere landen en gedragen door duizenden mensen. Het is een burgerinitiatief van professionals. Het is van, voor en door de mensen! Ze investeren rentevrij in duurzame projecten en lokale economieën met heuse rendementen. Bij 10.000 leden wordt de bankvergunning aangevraagd. Met een eigen bank als De Blije B in bezit, hebben burgers weer zelf de touwtjes in handen. Wij zijn namelijk zelf de enige echte waarde en verandering. Niemand anders!

Ronald Bernard is ondernemer. In zijn achtergrond zit economie, psychologie, bouwkunde en theologie. Hij werkte ruim 30 jaar in diverse branches. In de financiële sector was dit vermogensbeheer, valuta- en depositohandel. Als initiator schreef hij de blauwdruk van De Blije B.